KADRA

„Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie poczują się związani najpiękniejszym zadaniem – cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę...”

Ks. Karol Wojtyła 30.09.1970 r.


Choć najważniejsze w naszym przedszkolu są dzieci, to z całą pewnością nie bez znaczenia są osoby, które nad nimi sprawują opiekę. Dlatego dbamy, aby pracownicy Czerwonego Kapturka byli wzorem dla innych. Nasz zespół naszego tworzą ludzie młodzi, wykształceni, kreatywni, pełni pasji i optymizmu, posiadający dyplom ukończenia pedagogiki przedszkolnej. Nauczyciele są profesjonalistami, mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Wszyscy wychowawcy posiadają wymagane przez MEN uprawnienia zawodowe, niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych.  W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawa programową. Nasza kadra nieustannie się dokształca. Nauczycielki z Czerwonego Kapturka ukończyły:

 • studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • oligofrenopedagogikę,
 • studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego,
 • kurs terapii ręki i zaburzeń motoryki małej,
 • kurs z zakresu odimiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak,
 • kurs animatora czasu wolnego

oraz wiele innych kursów i szkoleń, które mają za zadanie jeszcze lepiej przygotować je do pracy z dziećmi.  

W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również doświadczeni specjaliści jak:

 • logopeda,
 • psycholog,
 • tyflopedagog,
 • surdopedagog,
 • oligofrenopedagog,
 • pedagog specjalny,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta behawioralny,
 • terapeuta metody GPS.

Wspierają oni codzienną pracę wychowawców poprzez zajęcia indywidualne i grupowe, koncentrując swe działania na dzieciach o specjalnych potrzebach edukacyjnych.