OFERTA

„Dzieci uczą się tego, czego doświadczają.
Dziecko zachęcane- uczy się wiary w siebie.
Dziecko chwalone- uczy się wdzięczności.                 
Dziecko akceptowane- uczy się kochać.
Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić- uczy się hojności
Dziecko traktowane uczciwie- uczy się prawdy i sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa- uczy się ufności.       
Dziecko otoczone przyjaźnią- uczy się radości życia.”


Powierzonym nam dzieciom zapewniamy:

 • Twórczą zabawę;
 • Zajęcia stymulujące kreatywność, zdolności artystyczne oraz rozwijające inteligencję społeczną;
 • Miniteatr - są to zajęcia dla dzieci, podczas których przedszkolaki bawią się dramą jako metodą wyrażania emocji oraz przekazywania uczuć;
 • Rysowane Wierszyki - to zajęcia, podczas których dzieci rysują słyszany tekst (najczęściej wierszyk). Takie ćwiczenia stymulują rozwój mowy dziecka, bawią;
 • Mali Ekolodzy - jest to cykl zajęć z tematyki ekologicznej, na których dzieci uczą się m.in. segregowania śmieci, sposobów dbania o nasze środowisko, dbania o swoją dietę oraz tego, w jaki sposób można wykorzystać surowce wtórne i do czego mogą nam one jeszcze posłużyć;
 • Mrowisko  Słuchowisko - to czas relaksu, są to zajęcia wyciszające, prowadzone zazwyczaj po obiedzie. Dzieci gromadzą się w "mrowisko", słuchają czytanych bajek i opowieści;
 • Dzień Kultury Światowej jest dniem, podczas którego dzieci poznają kulturę danego państwa, kraju, miasta: jego zabytki, kuchnię, obyczaje, zwyczaje, krajobraz, jego miejsce na mapie;
 • Zajęcia otwarte – „Chwilka z rodzicem”, na których nauczyciele prezentują wiedzę i umiejętności dzieci. Są to cenne chwile dla dziecka i jego rodzica, bo dają możliwość pobycia razem, wykonania wspólnie danej pracy, zabawy i poznania rówieśników swojego dziecka, zintegrowania się z innymi rodzicami;
 • Dzień Książki - w tym dniu dzieci przynoszą do przedszkola swoją ulubioną książkę, które jest czytana przez wychowawcę. Przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • Dzień Radosnej Buzi - w tym dniu dzieci mogą przynieść do przedszkola swoją ulubioną zabawkę;
 • Zajęcia tematyczne z monitorem interaktywnym, komputerami, rzutnikiem;
 • Warsztaty dobrego zachowania i zasad savoir-vivre;
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentacja zawodów;
 • Wycieczki do teatrów, muzeów, filharmonii itp.;
 • Comiesięczne imprezy wewnętrzne, uroczystości i spotkania tematyczne;
 • Przekazywanie wiedzy poprzez zabawę, ruch, śpiew i doświadczenia;  
 • Zabawy na świeżym powietrzu;
 • Wprowadzenie w świat pojęć logiczno-matematycznych;
 • Budzenie zdolności językowych, muzycznych, plastycznych, przyrodniczych i wizualno-przestrzennych;
 • Bajkowe, a zarazem bezpieczne wyposażenie sal.

Oprócz zajęć dydaktycznych, które odbywają się codziennie (zgodnie z wybranymi programami), wychowankom oferujemy bogatą  ofertę zajęć dodatkowych. Wszystkie zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu są BEZPŁATNE:

 • język angielski – codziennie,
 • warsztaty plastyczne – raz w tygodniu,
 • warsztaty taneczne - raz w tygodniu,
 • rytmika- dwa razy w tygodniu,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej - dwa razy w tygodniu,
 • zajęcia grupowe z psychologiem – raz w tygodniu,
 • zajęcia indywidualne z logopedą – raz w tygodniu,
 • opowieści biblijne – raz w tygodniu,
 • warsztaty teatralne – 2 razy w miesiącu.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są  przez doświadczonych i wykształconych instruktorów, lektorów i specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Podczas zajęć zapewniony jest wszechstronny rozwój dziecka, odkrywanie jego talentów i zainteresowań.

W codziennej swojej pracy oferujemy:                                                          

 • rodzinną, ciepłą atmosferę;
 • miłą, kochającą dzieci, profesjonalną kadrę;
 • poczucie bezpieczeństwa.

Gwarantujemy pełne wyżywienie, uwzględniając indywidualną dietę dziecka. Posiłki przygotowywane są z wysokiej jakości produktów pod okiem dietetyka. 

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, systematycznie podnoszone na kursach specjalistycznych i warsztatach szkoleniowych. 

Bawimy i uczymy się w małych grupach (do 20 osób). Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne. Dzieci objęte są opieką psychologa, pielęgniarki, rehabilitanta oraz logopedy.

Rodziców wspieramy poprzez:

 • rzetelną informację o zadaniach wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych, realizowanych w przedszkolu;
 • zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i realizowanym programem;
 • przekazywanie miarodajnej informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci,  a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.