STANDARDY

Liczebność grup
Wszystkie grupy liczą maksymalnie 20 dzieci, którymi opiekuje się dwóch wykwalifikowanych wychowawców.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci
Prowadzimy rejestr, gdzie gromadzone są dane osobowe rodziców / opiekunów oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola. Sprawdzamy dokumenty tożsamości osób odbierających i przyprowadzających dzieci w naszej bazie danych. 

Adaptacja nowych dzieci w przedszkolu 
Przedszkole prowadzi działania ułatwiające adaptację dzieci. 

Sen i odpoczynek 
Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom warunki do odpoczynku.
Nie zmuszamy dzieci do spania ani do leżenia.
Proponujemy dzieciom różnorodne formy odpoczynku. 

Posiłki - zdrowa dieta
Jadłospis dla dzieci w naszym przedszkolu jest tak skomponowany, by posiłki dostarczały wszystkich składników pokarmowych niezbędnych dla rozwoju dzieci i ich ogólnego dobrego samopoczucia. Dzieci wymagające indywidualnych diet mają zapewnione wyżywienie po konsultacji z rodzicami i wyeliminowaniu produktów uczulających.
Wychowawcy pilnują, żeby dzieci zjadały przeznaczone dla nich porcje, a w przypadku „niejadków” zapewniają pomoc w zjedzeniu posiłku.

Standardy medyczne
Członkowie kadry pedagogicznej mają obowiązek posiadania aktualnej książeczki badań lekarskich, uprawniającej do pracy w placówkach oświatowych.
Utrzymujemy aktualną bazę danych zawierającą informacje o przebytych chorobach dziecka, stosowanych lekach, alergiach i odbytych szczepieniach. Dane te będą udostępniane służbom medycznym w nagłych sytuacjach.

Standardy higieny i bezpieczeństwa
W pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci nie ma niezabezpieczonych kontaktów, urządzeń elektrycznych lub środków chemicznych. Zgodnie z regulaminem kadra zobowiązana jest do przestrzegania higieny osobistej oraz utrzymywania czystości wszystkich powierzchni, z którymi kontakt mają dzieci, przy użyciu środków antybakteryjnych.

Standardy lokalowe
Budynek, w którym mieści się przedszkole, jest specjalnie przystosowany do potrzeb przebywających w nim dzieci. Lokal spełnia wszystkie normy PPOŻ, BHP i Sanepid. Sale lekcyjne i pozostałe pomieszczenia wyposażone są w sprzęty i pomoce posiadające atesty bezpieczeństwa i higieny użytkowania przez dzieci. Dysponujemy nowym budynkiem, specjalnie dostosowanym do potrzeb dzieci. Sale są funkcjonalne, wykończone nowocześnie. Spełniają wszystkie standardy: mają odpowiednią wysokość, powierzchnię i stopień doświetlenia światłem słonecznym.

Integracja
Nasza przedszkole jest otwarte dla wszystkich dzieci. Każdy maluch odnajdzie się w grupie rówieśniczej dopasowanej do jego potrzeb rozwojowych. Z dziećmi we wszystkich grupa pracuje dwóch wykwalifikowanych nauczycieli. Rodzice mają możliwość stałych konsultacji z terapeutą. Na co dzień realizowane są indywidualne zajęcia terapeutyczne z psychologiem lub pedagogiem specjalnym. Dzieci biorą udział w licznych zajęciach, ćwiczeniach, treningach i programach, które mają za zadanie stymulować ich rozwój.