NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


 

1.Ilu nauczycieli przypada na grupę dzieci?

Standardową grupą dzieci (max. 20 osób) zawsze opiekuje się dwóch wychowawców – nauczyciel główny oraz pomoc pedagogiczna.

 

2. W jakich godzinach czynne jest przedszkole?

Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do godziny 17.00. 

 

3. Jak dziecko odżywia się w ciągu dnia?

Jadłospis przygotowywany jest przez firmę cateringową we współpracy z dietetykiem, z uwzględnieniem bilansu kalorycznego oraz wartości odżywczych. Przedszkole zaopatruje się na bieżąco w najwyższej jakości produkty. Zapewniamy cztery posiłki dziennie.

 

4. Co w przypadku, gdy dziecko jest alergikiem?

Obowiązkiem rodzica jest podanie wszelkich informacji o alergiach dziecka. Takie dane przechowywane są w bazie, a na ich podstawie sporządzana jest lista zasad, których opiekunowie muszą przestrzegać w pracy z dzieckiem alergicznym.
Jeżeli dziecko cierpi na alergię pokarmową, rodzice zobowiązani są dostarczyć specyfikację lekarską oraz podać szczegółowe informacje na ten temat w karcie przyjęcia dziecka. Sposób żywienia dzieci alergicznych ustalany jest indywidualnie z rodzicami przy zawarciu umowy. Na podstawie specyfikacji lekarskiej przygotowujemy posiłki dla dzieci z uwzględnieniem specjalnych diet.

 

5. Czy w przedszkolu dzieciom podawane są leki?

W przedszkolu nie możemy podawać dzieciom żadnych leków. Wyjątek stanowią lekarstwa, które muszą być stosowane w chorobach przewlekłych (np. astma, cukrzyca) – niezbędna jest dokumentacja od lekarza.

 

6. Jakie kroki podejmuje personel w kryzysowych sytuacjach?

Jeśli zaistnieje potrzeba, natychmiastowo wzywamy służby medyczne i informujemy rodziców.Kadra placówki jest przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

7. Czy można przyprowadzić chore dziecko do przedszkola?

Zgodnie z naszym regulaminem, do przedszkola nie można przyprowadzać dzieci z oznakami choroby (między innymi z gorączką, katarem, biegunką, czy też wysypką).

 

8. Czy dzieci codziennie wychodzą na dwór?

Staramy się codziennie wychodzić z dziećmi na plac zabaw, a przy sprzyjającej pogodzie chodzimy na spacery i piesze wycieczki do parku i na pobliskie tereny zielone. Każde wyjście na spacer, obok wypoczynku, gier oraz zabaw indywidualnych i zespołowych, pobudza dziecięce zainteresowania badawcze. Przedszkolaki wraz z nauczycielami obserwują zmieniające się pory roku oraz towarzyszące im zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze, czerpiąc radość z odkrywania świata.

 

9. Jaki jest przedział wiekowy dzieci przyjmowanych do przedszkola?

Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 lat. 

 

10. Czy warunkiem zapisu jest samoobsługa w czynnościach higienicznych?

Przy przyjęciu dzieci do przedszkola nie wymagamy umiejętności samoobsługi w czynnościach higienicznych.

 

11. Czy i w jaki sposób organizowane są wycieczki lub wyjścia dzieci poza teren przedszkola?

Dzieci będą zabierane na zaplanowane wycieczki tylko przy uprzedniej konsultacji z rodzicami i za ich pisemną zgodą. Codzienne spacery i krótkie wycieczki (np. do lasu) nie wymagają takiej zgody. 

 

12. Co dziecko powinno przynieść do przedszkola?

Zmienne obuwie, ubranko na przebranie w razie „awarii”, szczoteczkę i pastę do zębów oraz poduszkę i kocyk (jeśli leżakuje).

 

13. Czy przedszkole jest wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli?

Tak, przedszkole działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, pod numerem 4320-242/09.