OPŁATY

Miesięczny koszt pobytu dziecka w naszym przedszkolu wynosi 380 zł. Jest to opłata stała uiszczana przez rodziców miesięcznie bez względu na liczbę nieobecności dziecka w przedszkolu. W czesnym uwzględnione są wszystkie zajęcia dodatkowe. Oferujemy ponadto pełne wyżywienie dziecka (śniadanko, obiadek i podwieczorek, nielimitowane napoje), obliczane według liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. Koszt pełnej stawki żywieniowej wynosi 11,50 za jeden dzień. W przypadku nieobecności zwrotowi podlega pełna dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce.