Formularz zapisów on-line

Zapraszamy do zapisów on-line!

(krok 1 z 2)

Imię i nazwisko rodzica(ów)
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Telefon kontaktowy
E-mail
Rok szkolny
(krok 1 z 2)

Zapraszamy do kontaktu!

Przedszkole Niepubliczne Czerwony Kapturek
ul. Marynarki Wojennej 5
42-200 Częstochowa

godz. otwarcia 7.00-17.00